Política turística

Aprofitant l’avinentesa del canvi del responsable de la Conselleria de Turisme podem intentar reflexionar sobre la política turística duita a terme durant aquesta legislatura.

El primer que es pot dir és que el Conseller no ha caigut per l’encert o equivocació de la política turística sinó per comportaments que xoquen amb codis ètics. És evident que existia un desgast i que el darrer capítol ha fet vessar el tassó.

En segon lloc, som de l’opinió que la Conselleria ha encertat en algunes qüestions rellevants. Una primera qüestió va ser frenar la possibilitat que Delgado i Bauzá varen permetre consistent en que els establiments turístics via modernització poguessin fer dues altures més i incrementar places. Una segona qüestió ha estat el tema de la desestacionalització. La temporada s’ha allargat en relació a anys anteriors i la Conselleria ha duit a terme actuacions en aquest sentit. Com sol passar els resultats obtinguts no només són gràcies a l’acció pública però seria injust no reconèixer que alguna contribució s’ha fet des d’aquest àmbit. Una tercera qüestió rellevant en que s’ha encertat és en la contenció de places, minvar a la mínima expressió els supòsits no subjectes a intercanvi de places és la fórmula per evitar creixements insostenibles. Una quarta qüestió és haver resol definitivament el “culebron” del palau de congressos.

En tercer lloc crec que la Conselleria ha errat greument en temes fonamentals. Un  primer error és el canvi de la normativa sobre modernització turística. Una cosa és no permetre crèixer en places i en altures, aspecte amb el que ja he manifestat la meva opinió favorable, i una altra cosa molt diferent és modificar la norma de tal forma que es posi fre a un procés exitós d’increment de categoria dels establiments.

Un segon error és la criminalització del lloguer turístic. La legislatura passada el Govern Bauzá ho va prohibir a habitatges plurifamiliars. Aquesta prohibició va provocar que partits com el del Conseller es comprometessin a regular aquesta realitat. El PP deia que ja estava regulat, concretament prohibit. Lògicament quan es deia que es regularia, el que s’estava dient és que es permetria complint una sèrie de requisits. Fins al dia que el Sr. Barceló ha deixat de ser conseller la prohibició s’ha mantingut i s’ha incrementat. Incrementat perquè no només afecta als plurifamiliars sinó que també afecta als unifamiliars i s’han apujat les sancions. Som dels que pensen que el lloguer turístic democratitza i socialitza els beneficis del turisme, que aquesta activitat s’ha de poder realitzar sempre que es compleixin uns mínims de qualitat, i que s’havia de fer aflorar l’oferta existent que complís aquests mínims. Per ara, d’això, res de res, i opin que acabarà la legislatura i en el millor dels casos només alguns habitatges, que seran percentualment insignificants, podran culminar una regularització massa complexa i que al final traspua el desig del Batle de Palma: prohibició arreu, és a dir, com el PP.

En tercer lloc, la Conselleria ha acumulat masses assignatures pendents: regulació de tot inclòs i ordenació dels cotxes de lloguer, entre d’altres.

En quart lloc, me pareix un error deixar de fer promoció turístic per temporada alta i pel sol i platja. Obviament que les Balears estan ben posicionades en aquest sector, ara bé, perquè la coca cola sigui lider i estigui molt ben posicionada al mercat no deixa de fer publicitat per la senzilla raó que les coses no són inalterables i has d’aspirar a mantenir la bona posició que has assolit.

Sobre l’ecotaxa, diria que té aspectes positius i negatius. Implentar una ecotaxa pot ser una bona idea. Ara bé, s’hauria d’haver cercat la complicitat dels recaptadors de l’impost, s’hauria d’haver estat molt més transparent i participatiu en el repartiment dels recursos i no s’hauria d’haver acceptat una pujada precipitada del tribut sense que l’impost estigués molt més consolidat.

Són molts els temes i implicacions d’aquesta Conselleria i, per tant, el balanç no és blanc o negre. De totes formes, crec que necessita millorar. I la nova responsable respon més a un equilibri partidista…

Josep Melià Ques

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.