IB3 TV, sí però millor

La setmana passada aquest diari digital, va publicar un interessant reportatge sobre sa televisió autonòmica balear. Jo vull dir molt clarament que no la mir en gust. Amb un altíssim pressupost és una de ses autonòmiques manco valorades i més injuriades. No és una televisió de qualitat i que no està a s’altura ni de sa nostra cultura ni de sa nostra societat. Dóna sa sensació d’estar tutelada per entitats i medis que res tenen a veure amb ses illes. Una televisió que sistemàticament ignora sa nostra forma vulgar de xerrar és una televisió que no és des poble. Tota televisió pública deu esser des poble i pes poble, no només per una part des seus habitants. Balears és un territori divers, bilingüe i acollidor de migrants i tots plegats amb sos nous mallorquins, siguin des lloc que siguin, feim millor a sa nostra terra i tots tenen dret an es fet que sa seva televisió tengui en compte aquest fet. És molt mal de fer arribar en un equilibri, això ho sabem, també sabem que es català, amb sa modalitat de ses illes Balears, és sa nostra llengua oficial, però no hem d’ignorar que legalment amb so mateix plànol d’igualtat que es castellà, fet que no se produeix en absolut a sa nostra televisió pública. S’ignora absolutament an es nous arribats, siguin castellans o estrangers i això és un greuge comparatiu en es seus drets absolut. Sa televisió balear hauria de tenir en compte aquesta realitat, necessita usar sa nostra modalitat de parla, necessita programes en castellà i millors esgraelles en es seu conjunt i per complir amb sos seus objectius integradors de sa societat civil, evidentment allò que s’ignora, un programa educatiu d’ensenyança de sa nostra llengua amb sa nostra modalitat avinent des castellà parlants que gràcies a ells se fa possible es nostro desplegament econòmic, no dic que s’inclogui cap programa per estrangers. això seria ja figues d’altre sostre. Mentres sa nostra televisió autonòmica discrimini an es residents castellans, doni prioritat a sa modalitat catalana i no a sa balear de sa nostra llengua, ja poden esquinçar-se vestidures i cridar-me com els agradi, sa qual cosa no m’importa, totes aquelles persones que estan en contra de sa modalitat balear de sa nostra llengua. Som balears, volem es nostros cosins catalans, però no som catalans.

Que prenguin nota tots es polítics que aspiraran a esser triats es seus partits, en ses pròximes municipals i autonòmiques, una televisió pública que pagam es contribuents, tots evidentment, i local, no pot i no ha d’esser mai s’arma política de qui governi. Ha d’esser lliure i independent i manco de s’OCB. Sa seva gestió pública sense intervencions polítiques  manco encara estranyes a sa nostra comunitat. Això és molt mal de fer, ningú vol perdre vots, però no és just que se guanyin, presuntement, amb pràctiques dominants i armes manipuladores i manyuclades.

2 Comentarios

  1. Agraesc a sa mesura des seu gran valor es seu comentari, gràcies per ses seves observacions, esper en pròximes opinions estar una mica més encertat, lo que s’ha dit per vostè m’enriqueix i l’hi agraesc, però no hem de descuidar que ses opinions són personals, evidentment i no tots pensam igual, en es cas que mos ocupa desgraciadament només puc coincidir amb vostè en poques coses i segur que m’equivoc. Rebi sa meva amistat amb una cordial salutació.

  2. Senyor Mulet,
    Després de llegir el seu article, es confirma el que diu: Que no mira IB3. Perque si ho fes sabria que els presentadors de la cadena xerren en les diferents modalitats lingüístiques del català. Hi ha veus eivissenques, pollencines, palmesanes, manacorines, tarragonines i inclús professionals no nascuts a Balears que parlen i escriuen força bé en català… Tots ells òbviament respecten les normes gramaticals del català amb el seu lèxic pròpi i tan enriquidor, molt diferent del que es parla a Catalunya.
    I si, hi ha continguts en castellà i en anglès a IB3. Des de fa molts d’anys les pel.lícules i sèries estrangeres poden ser escoltades en català, castellà i anglès gràcies a l’opció d’elecció d’idioma que dona la TDT. Molts col.laboradors de programes a TV i ràdio fan servir el castellà sense que això suposi cap problema. També moltes de les opinions que donen els ciutadans o entrevistats als informatius ho fan en castellà, sense cap problema. Per tant no se’ls margina. Òbviament, IB3 té com a un dels seus objectius la promoció i difussió de la llengua pròpia de les Balears, ben igual que Ràdio Nacional d’Espanya a Balears o TVE Balears perque, com sabrà vostè, ja existeixen moltes televisions i ràdios que fan servir el castellà com a llengua vehicular. A Balears, si no li agrada escoltar les notícies en català o algú no és capaç d’entendrer-ho, cosa que no crec, pot sintonitzar Onda cero, la Cadena SER, la COPE…amb una extensa programació feta des de Balears i en castellà.
    Si, IB3 ha perdut moltes coses durant aquests darrers anys, sobretot audiència (mala gestió dels directius), pressupost (Ara només 32 milions per ràdio i tv) i compromís dels que destinen aquests doblers: els nostres polítcs. Ha guanyat en independència i rigor, sino, vegi vostè algún dia qualsevol informatiu de la cadena. Per opinar s’ha de saber de què es parla. Salut.

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.